GET TO KNOW - ULF KURKIEWICZ

(ENGLISH)

 

Ulf Kurkiewicz is focused on change management, moving from organisational level towards individual level. His focus lays on development of the new kind of leadership needed to handle the future to come.

 

Ulf has long experience of civilian and military leadership on different levels. He has been involved in strategical change processes as well as training military staff as teacher and commander.

 

For the last couple of years he has put his effort into understand the new type of leadership, both individual and organisational, that is needed to cope with the changes we all experience. During this time he also has conducted focused spiritual studies and personal change process.

 

Ulf has a well developed interest of new technology and brings his knowledge of this into FoM. Alongside with the technology he aslo brings in the focus on awareness of the technological development, its pros and cons.

 

Ulf´s task in FoM is to bring the awareness of the possibilities and the possible shortcomings from the technological development into the surface. 

 

Ulf is educated at Swedish Defence University/ Stockholm and internal training at both Swedish Defence and att Ericsson AB.

(NORSK)

 

Ulf Kurkiewicz har sitt fokus på förändringsledning som spänner från organisatorisk nivå  till individuell nivå. Huvudfokus är inriktat mot den nya typ av ledarskap som krävs för att hantera den kommande framtiden.

 

Ulf har en lång erfarenhet från både civilt och militärt ledarskap på olika nivåer. Han har varit inblandad från strategiska förändringsprocesser till lärare och chef.

 

D senaste åren har han lagt stor möda på förstå den typ av ledarskap, både individuellt och organisatoriskt, som kommer att krävas i en värld med allt snabbare förändringstakt. Under denna period har han även studerat spiritualitet och genomfört ett personligt förändringsprogram.

 

Ulf har ett väl utvecklat intresse för ny teknik och för över sin kunskap till FoM. Jämsides med teknologin för han även in ett fokus på det medvetande som klarar av att se både de goda och de mindre goda sidorna av den teknologiska utvecklingen.

 

Hans uppgift i FoM är att medvetandegöra de fördelar men även de nackdelar som en okontrollerad teknologisk utveckling kan medföra.

 

Ulf är utbildad vid Försvarshögskolan i Stockholm och har även genomfört intern utbildning inom såväl försvarsmakten som inom Ericsson AB.