DAGGRY AKADEMI

PROGRAM

Daggry er et program laget for selvkonstruksjon. Programmet inviterer deg til å konstruere ny selvinnsikt og utvidet bevissthet.

Bevissthet handler om hvorledes vi lar tanker og oppfatninger om livet, gi oss muligheter men også begrensninger. Uansett hvor store muligheter vi ser for oss selv, finnes muligheter som er uprøvd. Begrensende forestillinger holder oss tilbake. Faktisk kan vi leve liv som er større enn hva vi tror vi kan. Hemmeligheten ligger gjemt i kroppen din og Daggry-programmet støtter deg i prosessen. Jeg tror du vil bli ganske overrasket. 

Selvinnsikt handler om hvorledes vi forstår oss selv. En positiv selvoppfatning, er en styrke. En negativ selvoppfatning er ofte svært smertefullt. Du kan konstruere selvoppfatning ved å søke kunnskap om deg som hittil har vært ukjent. Daggry-programmet er en unik metode til konstruksjon av ny selvinnsikt.

Daggry er basert på boken «Daggry – det nye språk i selvutvikling». På denne siden finner du en presentasjon av programmets tre deler. Du inviteres til å være med.

Kontakt meg for nærmere informasjon ved å sende meg en e-post fra skjemaet du finner på siden «Om Jon» eller ved å sende meg en e-post direkte til adressen jon@jonmostad.com

Jeg ser frem til å høre fra deg.