DAGGRY AKADEMI

PERSONLIG VEILEDNING

I faser av arbeidskarriere og livet i sin alminnelighet, kan en samtalepartner være riktig virkemiddel. Rydde i tanker, sette opp nye forestillingsbilder og velge alternativer for handling, kan øke effekten og kvaliteten i arbeid og privatliv. 

Personlig veiledning er et instrument til endring av situasjoner hvor du kan oppleve å stå fast. Ofte kan løsningen ligge snublende nær og andre ganger kan det være snakk om mer lengre siktede endringsprosesser. 

Personlig veiledning gis personlig individuelt men også i grupper. Veiledningen kan gis ved fremmøte eller gjennom videosamtaler som Skype eller lignende. 

Pris for en samtale varier etter om vi møtes helt fysisk i samme rom, eller gjennom et ofte like godt virkemiddel, en Skype-samtale.

Veiledning på Skype koster kr 750 pr time. Hver påbegynt time, koster en time. 

Du kan også få veiledning på e-post, Messenger el., og prisen er den samme. Du når meg gjennom kontaktsiden på «Om Jon» eller gjerne direkte på e-post til jon@jonmostad.com