ABOUT - JON FRANG MOSTAD

 

 

Jon Frang Mostad is involved in national and international change processes, focusing on the individual-, group- and organisational level. His special attention is directed towards the development of new self-insight and expanded awareness in the face of futures scenarios. 

 

Jon has a long internship from military and civilian leadership. He has taught pedagogy and communication at several of the Norwegian universities.

 

In recent years, he has dedicated himself to spiritual studies, authorship and communication with followers on social media world wide. 

 

Jon is the one who contributes to individual spiritual processes, formulation of development processes for communication of Life’s Purpose and realisation of action plans based on new performance images.

 

Jon's tasks in FOM Creative are particularly aimed at formulating new insights, identifying obstacles and attracting opportunities.

 

Jon is educated at the University of Oslo / Pedagogical Research Institute (Norway) and at Karlstad University in innovation management (Sweden).

 

OM - JON FRANG MOSTAD

 

 

Jon Frang Mostad er involvert i nasjonale og internasjonale endringsprosesser, med fokus på individ, gruppe og organisasjon. Hans særlige oppmerksomhet er rettet mot utvikling av ny selvinnsikt og utvidet bevissthet i møte med nye fremtider. 

 

Jon har lang praksis fra militær og sivil virksomhet, hvor han blant annet har undervist i pedagogikk og kommunikasjon ved flere av de norske universitetene. 

 

De senere årene har han dedikert seg til spirituelle studier, forfatterskap og kommunikasjon med følgere på sosiale medier. 

 

Jon er den som bidrar til individuelle spirituelle prosesser, formulering av utviklingsprosesser for kommunikasjon av Life’s Purpose og realisering av handlingsplaner basert på nye forestillingsbilder. 

 

Jon’s oppgaver i FOM Creative er særlig rettet mot å formulere ny innsikt, identifisere hindringer og tiltrekke seg muligheter. 

 

Jon er utdannet ved Universitetet i Oslo/Pedagogiske forskningsinstitutt (Norge) og ved Karlstad universitet i innovasjonsledelse (Sverige). 

© 2018 All Rights Reserved, Manufactured by VIRTUE