IDA AKADEMI

IDA er et språk utviklet for endringsprosesser hos individ, i grupper og i organisasjoner. IDA-språket er laget for kommunikasjon med taus og skjult viten, for å myndiggjøre og involvere. 

IDA er utviklet i samskaping med brukere og regnes for være «fremtidens språk» i selvkonstruksjon, innovasjonsprosesser og i ledelse. 

IDA er basert på boken «IDA – det nye språk i ledelse» som du kan bestille ved å klikke deg inn på «Mostad forlag».

På denne siden finner du en nærmere presentasjon av IDA Akademi og hvorledes du kan skolere deg i språket. 

Kontakt meg for nærmere informasjon ved å sende meg en e-post fra skjemaet du finner på siden «Om Jon» eller ved å sende meg en e-post direkte til adressen jon@jonmostad.com

Jeg ser frem til å høre fra deg.